Jobudvikling

772AB45D4D copy

Hvor velfungerende skal du være og hvor godt skal du have det, førend vi kan hjælpe dig i job?

Det spørgsmål har vi stillet os selv i IKU. Svarene fik os til at formulere en række Genveje i Afklaring (G:A), som bryder med forestillingen om, at vejen i job for syge går over rask-hed, at vejen for indvandrere eller flygtninge går over at blive “danske”, eller at vejen for udsatte går over at blive helt almindelige mennesker uden svagheder.

Så snart både deltager og en arbejdsgiver er interesserede i at mødes, er vi meget tættere på at skabe job, end alverdens raskmeldinger, beståede danskkurser eller liv, der bliver levet mere normalt.

Genveje i Afklaring fokuserer på at undgå det, der umuliggør job for dig: At enten du selv eller arbejdsgivere afviser muligheden for en ansættelse.

Derfor arbejder vi ud fra det, der er meningsfuldt for dig – og for arbejdsgivere. Det er samtidig en forhandling om, hvad vi kan kræve eller forvente af hinanden og hvad vi ikke kan kræve eller forvente.

Er det på plads, kan vi sætte gang i det arbejde, som giver arbejde: At lægge planer og handle på en måde, der rammer behov og skaber velvilje på arbejdsmarkedet.

Rød klat

Reklamer