Om IKU

8NK7QTGQY8 copy

At være Jobrådgiver er noget andet og mere end bare at være Anden Aktør og tale om arbejdsgivere.

Jobrådgivning er at kunne give både jobcentre og dig som deltager konkret viden om, hvad der skal til, for at der kommer et job, så vi sammen kan tage målbare skridt mod et liv med job.

Jobrådgivning er at have metoder, øvelser og opgaver, der tvinger både os selv og dig som deltager til at se ud over skrivebordets og kontorets grænser; ud på arbejdsmarkedet, på virksomheder og på konkrete opgaver, der skal løses.

Jobrådgivning er at turde – og kunne – måle vores egen indsats. Både imod den vigtige jobeffekt, men også mod de mindre effekter, som deltagere og kunder sætter pris på: Mere motivation, flere kontakter, hyppige samtaler, bedre livsmestring og meget andet.

Vi er jobrådgivere. Vi hjælper mennesker med at se deres muligheder for at få et godt arbejdsliv og handle, så muligheder bliver til virkelighed.

Det kan vi kun gøre, når vi aktivt forpligter os til:

At lytte til dine tanker og oplevelser – og at fjerne den følelse af hjælpeløshed, der kommer af at arbejde på umulige projekter

Sammen at se på, hvad der er muligt – og lægge planer der skaber handling, ikke mere hjælpeløshed

At arbejde på, at vores løsninger er så gode som muligt inden for de rammer, vi har sammen.

Rød klat

Reklamer